Můj profil Vytvořit profil

Vyberte lokalitu

0volných míst

Typické pozice

Ačkoliv jsme banka, uplatnění u nás najde celá řada specializovaných profesí, a to v následujících odděleních:

 1. Retail
  Zahrnuje obchodní pobočkovou síť. Uplatnění zde najdou zejména bankéři či poradci. Patří sem také neobchodní útvary, které mají na starosti např. vývoj produktů, marketing nebo podporu pro prodej (oddělení koučů a trenérů).
 2. Markets & Investment Banking
  Odborné a obchodní týmy, které poskytují bance i našim klientům poradenství a celou škálu devizových, derivátových či peněžních produktů ke zhodnocování prostředků nebo plánování a řízení finančních rizik.
 3. Řízení rizik (Risk Management)
  Analyzuje a snižuje rizika. V Raiffeisenbank máme útvary zabývající se řízením rizik rozděleny takto: Retail Risk, Corporate Risk, Early Warning System,Workout a Risk Controlling.
 4. Informační technologie zabezpečuje vývoj a chod bankovních systémů, aplikací, sítí a samotného hardware. U nás máme tyto útvary: Business Alignment (prostředník mezi zadavatelem – většinou obchod a IT), IT Development (vývoj) a IT Operations (správa a údržba).
 5. Corporate
  Realizuje své aktivity sítí obchodních poradců. Aby mohli být poradci klientovi partnerem a současně plně naplňovat poradenský koncept RB, využívají podporu speciálních útvarů (např. Corporate Development, Trade finance, Cash Management and Factoring).
 6. Operations
  Zajišťuje přímou podporu při realizaci byznysu, týkající se správy a řízení klientských údajů, smluvní dokumentace, bankovních produktů a služeb. Vedle toho zajišťuje bance metodickou podporu, například na poli realizace bankovních projektů nebo v oblasti řízení nákladů a hospodárnosti.
 7. CEO
  Sdružuje pod sebe menší podpůrné útvary, které jsou ale velmi důležité pro fungování banky. Jedná se např. o Finance, Lidské zdroje, Právní oddělení, Interní audit, Compliance&Security.
 8. RIS CEO
  Zaměřuje se na investiční a pojišťovací produkty. Zde najdou uplatnění zejména portfolio manažeři a investiční specialisté.

Kariérní růst

Každý, kdo má zájem a potřebné schopnosti, může v Raiffeisenbank růst. Kariéra je možná jak ve směru vertikálním, stoupat lze na manažerské pozice, nebo ve směru horizontálním – můžete přestoupit na pozici na stejné úrovni, ale s jinou agendou.

 • Martina Sedláková, Operations Officer, Produktový manažer

  Pracovala jsem v jiné, velmi úspěšné bance, plné skvělých kolegů a neměla jsem potřebu jakékoliv změny. Ale Raiffeisenbank se v oblasti retailového bankovnictví teprve rozjížděla a já ráda přijímám výzvy. Hlavně díky skvělým lidem, kteří se kolem mne pohybovali a pomáhali mi v nové pracovní pozici a v získávání nových zkušeností jsem své nové role zvládla. Celá banka je protkána lidmi, kteří mají rádi svou práci a jsou jejím hnacím motorem. Mnozí s nich se stali mými přáteli, za což jsem velmi ráda. Nejvíce se mi ale na bance líbí, že umožňuje a podporuje návrat maminek z mateřské dovolené. Já sama se do banky vrátila zpět, když bylo mé druhé dceři 9. měsíců. Bylo více než jasné, že budu potřebovat podporu v podobě pozvolného návratu, řešeného částečným úvazkem a následně, při přechodu na plný úvazek i možnost Home Office, obojí mi bylo díky bance i mé nadřízené umožněno.

  Celý příběh

  Martina Sedláková, Operations Officer, Produktový manažer

  Pracovala jsem v jiné, velmi úspěšné bance, plné skvělých kolegů a neměla jsem potřebu jakékoliv změny. Věděla jsem, že stávající pozice, plná stereotypních činností, mne nebude dlouho naplňovat, ale svůj kariérní růst jsem viděla právě zde.

  Proto pro mne nebylo úplně jednoduché začít se zabývat myšlenkou na přechod do jiné banky.

  Následující faktory měly vliv na to, že jsem se účastnila výběrového řízení:

  • nabídka přišla od osoby, které jsem si velmi vážila a nebudu lhát, když řeknu, že do jisté míry byla mým vzorem;
  • Raiffeisenbank se v oblasti retailového bankovnictví teprve rozjížděla a já ráda přijímám výzvy.

  Od této chvíle již nebylo cesty zpět – přestože jsem se naučila prohry přijímat, raději vyhrávám.

  Do banky jsem nastoupila v roce 2003 na pozici Operations Officer. Zpočátku bylo mým hlavním úkolem poznat veškeré činnosti, které se na oddělení zpracovávají. Počínaje archivací dokumentů, přes zpracování smluvní dokumentace, po telefonické ověřování klientských dat. Kromě toho probíhalo v rámci našeho oddělení i schvalování žádostí o úvěrové produkty. Po čase jsem se posunula na seniorní pozici a měla jsem tak možnost vést svůj tým. Velmi krásná zkušenost, ze které dodnes čerpám.

  V roce 2006 jsem neodolala a přijala nabídku zúčastnit se výběrového řízení na Produktového manažera. Tentokrát jsem si stanovila méně ambiciózní cíl, a to odejít z pohovoru se ctí. Milým překvapením bylo, když jsem výběrové řízení vyhrála. Netušila jsem ale, jak náročný přechod z Operations do Product managementu bude. Hlavně díky skvělým lidem, kteří se kolem mne pohybovali a pomáhali mi v nové pracovní pozici a v získávání nových zkušeností z oblasti procesního řízení, strategie produktu, cenotvorby, jsem svou novou roli zvládla. Práce produktového manažera je velmi různorodá a rozhodně nezná výraz „stereotyp“. K již zmiňovaným aktivitám patří práce s finančními analýzami, zákaznickými výzkumy, návrhy změn pro podporu prodeje a jejich následnou implementací ve spolupráci s IT. Jako produktový manažer mám možnost potkávat se a jednat s lidmi z dalších útvarů banky jako je IT, Operations, Back Office, Risk, Finance a samozřejmostí je každodenní komunikace s kolegy z pobočkové sítě.

  Celá banka je protkána lidmi, kteří mají rádi svou práci a jsou jejím hnacím motorem. Mnozí s nich se stali mými přáteli, za což jsem velmi ráda. Každý z nás zaměstnanců má možnost rozvíjet své kompetence, ať už při svých každodenních činnostech, tak i díky pomoci profesionálních školitelů, koučů a mentorů. Podporován je karierní růst v rámci banky, preferováno je obsazení volných pracovních pozic interními zdroji – čerpám nejen z vlastních zkušeností, ale i ze zkušeností mnohých úspěšných kolegů z banky.

  Nejvíce se mi ale na bance líbí, že umožňuje a podporuje návrat maminek z mateřské dovolené. Já sama se do banky vrátila zpět, když bylo mé druhé dceři 9 měsíců. Bylo více než jasné, že budu potřebovat podporu v podobě pozvolného návratu, řešeného částečným úvazkem a následně, při přechodu na plný úvazek i možnost Home Office. Obojí mi bylo díky bance i mé nadřízené umožněno.

  Jsou to lidé, kdo vytváří firmu – největším NEJ jsou tak podle mě zaměstnanci naší banky.

   

Nevybrali jste?

Zkuste jinou kategorii:

Nebo nám pošlete váš životopis.

Vložit životopis