Data Management má před sebou nové velké výzvy jako GDPR, implementaci Data Governance strategie a implementaci Master Data Managementu. Proto hledáme nové posily do našeho mini týmu.

Co budete na této pozici dělat?

 • Zodpovídat za implementaci strategie Data Governance
 • Upřesňovat strategii Data Governance a provádět její změny v souladu s požadavky regulátorů
 • Připravovat podklady na zasedání Data Governance councilu
 • Řídit činnost datových stevardů v souladu s úkoly a závěry z Data Governance councilu
 • Připravovat vzdělávání v oblasti Data Governance pro datové stevardy a další uživatele dat pro zvýšení povědomí o potřebě kvalitních dat
 • Zajišťovat dohled, monitoring a reporting datové kvality
 • Nastavovat, podporovat a pravidelně sledovat změny ke zvýšení datové kvality, jako jsou pravidla, standardy, normy a procesy
 • Pomáhat při definování metrik datové kvality (KPI, DQI-data quality indicators)
 • Provádět kontroly aktuálnosti pravidel, metrik a procesů pro realizaci a rozvoj Data Governance
 • Podporovat řešení nálezů datové kvality analýzami a opravami klíčových dat
 • Distribuovat nálezy datové kvality na datové stevardy, kteří jsou odpovědni za vyřešení
 • Validovat solution blueprint pro jednotlivé změny, jestli jsou v souladu s Data Governance strategií
 • Zodpovídat za repository master data managementu a metadat Data Governance

Jaká je naše představa o kandidátovi?

 • Máte zkušenosti v oblasti Data Governance, Business Intelligence a Data Warehousingu
 • Orientujete se v nástrojích pro tvorbu Master dat a podporu Data Governance
 • Znáte principy relačních databází a datového modelování
 • Znáte SQL s důrazem na RDMBS Oracle včetně práce s velkými objemy dat
 • Ovládáte tvorbu grafů, kontingenčních tabulek a funkce v EXCELU i práci se styly ve WORDU.
 • Umíte uplatnit analytické myšlení, máte systematický přístup a schopnost konsolidace získaných podkladů do jednotného celku
 • Pro tuto práci je třeba samostatnost, pečlivost, budeme se moci na vás spolehnout a sami budete přicházet s nápady a myšlenkami
 • Velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti, orientace na výsledek, proaktivní přístup, flexibilita
 • Angličtinu uplatníte při komunikaci s centrálou ve Vídni nebo s Evropskými regulačními orgány.
 • Znalost a orientace v bankovním prostředí, produktech a procesech a zkušenosti s bankovními systémy velkou výhodou

A co nabízíme my?

 • Mezilidské vztahy a důvěra – to jsou oblasti, které si naši zaměstnanci pochvalují
 • Možnost kariérně růst – interní posuny jsou u nás častější než jinde
 • Příjemné a dostupné místo práce s krásným výhledem na Praze 4 – Pankráci

Jak se přihlásit?

Po vyplnění formuláře níže budete přesměrováni do našeho interního systému, ve kterém se na pozici můžete přihlásit dvěma způsoby:

1) prostřednictvím svého LinkedIn účtu: klikněte na tlačítko "Podat žádost: LinkedIn" - jdeme sice s dobou, ale uděláte nám radost, když do přihlášky přiložíte i Váš životopis :)

2) prostřednictvím profilu v našem systému: klikněte na tlačítko "Podat žádost" a pokud se na pozici u nás hlásíte poprvé, postupujte přes „Vytvořit nový profil“.

PŘIHLÁŠENÍ

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Raiffeisenbank a.s..

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Raiffeisenbank a.s. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

KONTAKT

Máte otázky týkající se nabízené pozice nebo si nevíte rady s přihlášením?
Nebojte se obrátit na našeho specialistu náboru. Rádi vám se vším pomůžeme.

Tomáš Rybáček Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha-Nusle
Česká republika
LinkedIn

NENAŠLI JSTE VHODNOU POZICI?

Nemáte představu, na které pozice se přihlásit? Nevíte, co by pro vás bylo vhodné?
Každý první čtvrtek v měsíci si u nás můžete domluvit schůzku a rádi si s vámi o tom popovídáme.


Osobní údaje
Kontaktní údaje
Napište nám

Zjistěte, jací jsme a zda se vám bude u nás líbit.

 • 1
 • 2
 • 3

1.Jak je to u nás s kariérou?

Nemusíte, ale můžete. Máme i takové kolegy, kteří jsou u nás od začátku působení Raiffeisenbank v Čechách.
Poznat banku je dobré, ale pozici tak často měnit nemusíte.
Přesně tak. Naši lidé mají mnoho příležitostí rozvinout svou kariéru a mít stále zajímavou práci. Interní posuny jsou u nás častější než jinde. Každý, kdo chce, má na to a je na stávající pozici jeden rok, má šanci.

2.Jací jsou u nás šéfové?

Bez rozdílu však podpoří váš profesní růst, dají vám prostor a ukáží směr.
Řada z nich jistě ano, ale mluvíme spolu česky. V rámci celé skupiny se dorozumíváme anglicky, pokud je to třeba.
Šéfy máme. Ukazují nám směr a starají se o to, aby naše banka fungovala spolehlivě a precizně.

3.Jaká je u nás atmosféra?

Soutěživost vítáme, ale víme, že společně jsme silnější. Jedna z našich hodnot zní „Jsme v tom spolu“.
Přestože jsme velká společnost, lidskost se u nás nevytrácí. Vždy najdete někoho, kdo vám ochotně pomůže. Kolegové si pochvalují neformální vztahy.
Akcionář od nás očekává co nejlepší výsledky, ale nikdo nám nebrání se k sobě chovat hezky.

Výborně, přidejte se k nám!

VOLNÁ MÍSTA