Hledáme seniorního architekta pro DWH a oblast BI. Stanete se partnerem pro téměř stovku analytiků, vývojářů DWH a reportů, pro analytiky a architekty dalších IT útvarů. Mimo to budete také partnerem pro významnou část business útvarů v rámci komunity BI.

Co budete na této pozici dělat?

 • Definovat logické subsystémy, moduly, komponenty systému a udržovat jejich model v souladu s bezpečnostními a jinými standardy banky
 • Tvořit nebo validovat solution blueprint pro jednotlivé změny a odhady pracnosti těchto změn, expertně posuzovat dopady změn na systém
 • Odpovídat za soulad navržených rozšíření a změn systému s principy enterprise architektury a principy definovanými na úrovni systému
 • Tvořit a udržovat trvalou dokumentaci aplikační architektury, která obsahuje výše uvedené definice a odpovídat za integraci dokumentace systému do celkové dokumentační repository banky, včetně návaznosti na business dictionary a procesní model banky
 • Schvalovat návrh změn datového modelu systému Poskytovat konzultace analytikům a vývojářům daného systému a spolupracovat s architekty ostatních systémů
 • Být vlastníkem repository metadat daného systému a odpovídat za její korektní integraci s celobankovní repository
 • Definovat a udržovat analytické a vývojové design patterny
 • Udržovat seznam výjimek z interních architektonických principů a iniciovat jejich řešení v synergii s běžným businessově podmíněným rozvojem systému
 • Navrhovat patterny enterprise architektury
 • Podílet se na rozvoji delivery procesu aplikace

Jaká je naše představa o kandidátovi?

 • Orientujete se v bankovním prostředí a máte zkušenosti se systémy v bance nebo ve finančním sektoru
 • Máte zkušenosti s datovými sklady a Business Inteligence
 • Jste schopen vnímat příležitosti a problémy na straně interního zákazníka a vytěžit pro něj přidanou hodnotu v konsolidovaných datech z mnoha zdrojů
 • Jste systematický a důsledný v dodržování standardů, ale zároveň máte cit pro jejich zdokonalování
 • Dokážete se rychle zorientovat ve slepých uličkách a jsou pro vás výzvou zdánlivě neřešitelné situace
 • Nebojíte se komunikovat před více lidmi a dokážete je nadchnout pro správné řešení
 • Neztrácíte se, když musíte řešit více věcí najednou
 • Znáte PowerDesigner nebo obdobný modelovací nástroj
 • Nebojíte se zodpovědnosti, na této pozici ji určitě mít budete
 • Angličtinu zde uplatníte zejména při komunikaci s centrálou ve Vídni a jejími dcerami i s externími dodavateli

A co nabízíme my?

 • Mezilidské vztahy a důvěra – to jsou oblasti, které si naši zaměstnanci pochvalují
 • Možnost kariérně růst – interní posuny jsou u nás častější než jinde
 • Příjemné a dostupné místo práce s krásným výhledem na Praze 4 – Pankráci

Jak se přihlásit?

Po vyplnění formuláře níže budete přesměrováni do našeho interního systému, ve kterém se na pozici můžete přihlásit dvěma způsoby:

1) prostřednictvím svého LinkedIn účtu: klikněte na tlačítko "Podat žádost: LinkedIn" - jdeme sice s dobou, ale uděláte nám radost, když do přihlášky přiložíte i Váš životopis :)

2) prostřednictvím profilu v našem systému: klikněte na tlačítko "Podat žádost" a pokud se na pozici u nás hlásíte poprvé, postupujte přes „Vytvořit nový profil“.

PŘIHLÁŠENÍ

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Raiffeisenbank a.s..

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Raiffeisenbank a.s. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

KONTAKT

Máte otázky týkající se nabízené pozice nebo si nevíte rady s přihlášením?
Nebojte se obrátit na našeho specialistu náboru. Rádi vám se vším pomůžeme.

Tomáš Rybáček Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha-Nusle
Česká republika
LinkedIn

NENAŠLI JSTE VHODNOU POZICI?

Nemáte představu, na které pozice se přihlásit? Nevíte, co by pro vás bylo vhodné?
Každý první čtvrtek v měsíci si u nás můžete domluvit schůzku a rádi si s vámi o tom popovídáme.


Osobní údaje
Kontaktní údaje
Napište nám

Zjistěte, jací jsme a zda se vám bude u nás líbit.

 • 1
 • 2
 • 3

1.Jak je to u nás s kariérou?

Nemusíte, ale můžete. Máme i takové kolegy, kteří jsou u nás od začátku působení Raiffeisenbank v Čechách.
Poznat banku je dobré, ale pozici tak často měnit nemusíte.
Přesně tak. Naši lidé mají mnoho příležitostí rozvinout svou kariéru a mít stále zajímavou práci. Interní posuny jsou u nás častější než jinde. Každý, kdo chce, má na to a je na stávající pozici jeden rok, má šanci.

2.Jací jsou u nás šéfové?

Bez rozdílu však podpoří váš profesní růst, dají vám prostor a ukáží směr.
Řada z nich jistě ano, ale mluvíme spolu česky. V rámci celé skupiny se dorozumíváme anglicky, pokud je to třeba.
Šéfy máme. Ukazují nám směr a starají se o to, aby naše banka fungovala spolehlivě a precizně.

3.Jaká je u nás atmosféra?

Soutěživost vítáme, ale víme, že společně jsme silnější. Jedna z našich hodnot zní „Jsme v tom spolu“.
Přestože jsme velká společnost, lidskost se u nás nevytrácí. Vždy najdete někoho, kdo vám ochotně pomůže. Kolegové si pochvalují neformální vztahy.
Akcionář od nás očekává co nejlepší výsledky, ale nikdo nám nebrání se k sobě chovat hezky.

Výborně, přidejte se k nám!

VOLNÁ MÍSTA