Co budete na této pozici dělat?

 • Řídit a rozvíjet tým dle záměru IT Security strategie.
 • Navrhovat, vytvářet a aplikovat bezpečnostní politiky, směrnice a procesy s cílem chránit zájmy a informace RBCZ a RBI.
 • Analyzovat rizika s ohledem na bezpečnost informací a dat s využitím PDCA cyklu.
 • Řídit návrh bezpečnostní architektury informačních systémů, výběr, implementaci a akceptační testování nových řešení a technologií, plnit roli business vlastníka.
 • Plánovat a koordinovat nasazení prevenčních a detekčních nástrojů pro předcházení a/nebo včasné zachycení incidentů v oblasti informační bezpečnosti.
 • Šetřit bezpečnostní incidenty vyzrazení, ohrožení nebo zneužití informací a dat, porušení licenčních podmínek nebo autorských práv.
 • Plánovat penetrační testy a kontrolovat implementaci opatření.
 • Zavádět a plánovat vzdělávání v informační bezpečnosti.
 • Podílet se na diskusích, utváření dohod a standardů informační bezpečnosti v rámci skupiny RBI a bankovní asociace.
 • Zavádět a koordinovat aktivity související se zajištěním informační bezpečnosti dle smluv s dceřinými organizacemi, interních jednání nebo požadavků ČNB.
 • Plánovat a efektivně hospodařit s přidělenými zdroji a rozpočtem

Jaká je naše představa o kandidátovi?

 • Máte alespoň 5 let praxe v IT bezpečnosti, z toho minimálně 2 roky na manažerské pozici.
 • Máte schopnost předat vizi svému týmu.
 • Nebojíte se nové agendy.
 • Máte tah na bránu, rád/a komunikujete s lidmi.
 • Jste týmový, záleží vám na lidech, se kterými pracujete a podporujete je v jejich úspěších.
 • Angličtina vám nedělá problém jak v psané, tak mluvené formě.

Náskok před ostatními budete mít, pokud máte:

 • zkušenosti s projektovým řízením.
 • znalost bankovního prostředí.

A co nabízíme my?

 • Vedoucí roli v rámci týmu, který má navázanou spolupráci napříč zeměmi v rámci skupiny Raiffeisen Bank International.
 • Práci v přátelském kolektivu. Mezilidské vztahy a důvěra – to jsou hodnoty, které si naši zaměstnanci pochvalují.
 • Možnost k budování vztahů s odborníky a dalšími inspirativními lidmi.
 • Možnost odborného růstu a seberealizace.
 • Rozmanitou nabídku zaměstnaneckých benefitů, jejíž podobu si budete mít šanci sami ovlivnit dle vašich potřeb.

Jak se přihlásit?

Po vyplnění formuláře níže budete přesměrováni do našeho interního systému, ve kterém se na pozici můžete přihlásit dvěma způsoby:

1) prostřednictvím svého LinkedIn účtu: klikněte na tlačítko "Podat žádost: LinkedIn" - jdeme sice s dobou, ale uděláte nám radost, když do přihlášky přiložíte i Váš životopis :)

2) prostřednictvím profilu v našem systému: klikněte na tlačítko "Podat žádost" a pokud se na pozici u nás hlásíte poprvé, postupujte přes „Vytvořit nový profil“.

KONTAKT

Máte otázky týkající se nabízené pozice nebo si nevíte rady s přihlášením?
Nebojte se obrátit na našeho specialistu náboru. Rádi vám se vším pomůžeme.

Jana Olšiaková Raiffeisenbank a.s.
 
+420 234 405 639

PŘIHLÁŠENÍ

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Raiffeisenbank a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Videa

NENAŠLI JSTE VHODNOU POZICI?

Nemáte představu, na které pozice se přihlásit? Nevíte, co by pro vás bylo vhodné?
Každý první čtvrtek v měsíci si u nás můžete domluvit schůzku a rádi si s vámi o tom popovídáme.


Osobní údaje
Kontaktní údaje
Napište nám

Zjistěte, jací jsme a zda se vám bude u nás líbit.

 • 1
 • 2
 • 3

1.Jak je to u nás s kariérou?

Nemusíte, ale můžete. Máme i takové kolegy, kteří jsou u nás od začátku působení Raiffeisenbank v Čechách.
Poznat banku je dobré, ale pozici tak často měnit nemusíte.
Přesně tak. Naši lidé mají mnoho příležitostí rozvinout svou kariéru a mít stále zajímavou práci. Interní posuny jsou u nás častější než jinde. Každý, kdo chce, má na to a je na stávající pozici jeden rok, má šanci.

2.Jací jsou u nás šéfové?

Bez rozdílu však podpoří váš profesní růst, dají vám prostor a ukáží směr.
Řada z nich jistě ano, ale mluvíme spolu česky. V rámci celé skupiny se dorozumíváme anglicky, pokud je to třeba.
Šéfy máme. Ukazují nám směr a starají se o to, aby naše banka fungovala spolehlivě a precizně.

3.Jaká je u nás atmosféra?

Soutěživost vítáme, ale víme, že společně jsme silnější. Jedna z našich hodnot zní „Jsme v tom spolu“.
Přestože jsme velká společnost, lidskost se u nás nevytrácí. Vždy najdete někoho, kdo vám ochotně pomůže. Kolegové si pochvalují neformální vztahy.
Akcionář od nás očekává co nejlepší výsledky, ale nikdo nám nebrání se k sobě chovat hezky.

Výborně, přidejte se k nám!

VOLNÁ MÍSTA