Co budete na této pozici dělat?

 • Definovat, rozvíjet a realizovat vizi a strategii náboru podporující klíčové atributy zaměstnavatelské značky Raiffeisenbank (profesní růst a osobní rozvoj zaměstnanců, špičková kvalita vedení lidí, mimořádné mezilidské vztahy)
 • Vést, motivovat, rozvíjet a poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu týmu 12 podřízených v Praze, Olomouci a Teplicích
 • Řídit a trvale zlepšovat klíčové ukazatele kvality náborového procesu (SLA, rychlost obsazení pozice, počet neobsazených pozic, fluktuace v prvním roce pracovního poměru, % interně povyšovaných zaměstnanců, % interně obsazených pozic, počet interně doporučovaných uchazečů, cost per hire)
 • Zvyšovat spokojenost interních a externích partnerů s náborovým procesem (čas reakce kandidátům, interní i externí zákaznická a manažerská zkušenost, oblast spokojenosti s interním povyšováním v pravidelných zaměstnaneckých průzkumech)
 • Řídit a zefektivňovat proces interního a externího náboru zaměstnanců, due dilligence, testování atp.
 • Připravit a realizovat koncept digitalizace náborového procesu
 • Řídit spolupráci s externími partnery Raiffeisenbank v oblasti náboru (agentury, job boardy, inzertní servery, sociální sítě atp.)
 • Efektivně řídit svěřený náborový rozpočet
 • Sledovat a reagovat na kroky konkurence na trhu
 • Intenzivně spolupracovat s manažery ostatních HR týmů na přípravě, rozvoji a realizaci procesů především v oblastech řízení zaměstnavatelské značky, rozvoji zaměstnanců, talent managementu a performance managementu
 • Zajišťovat kvalitní spolupráci řízeného týmu s HR Business Partnery

Jaká je naše představa o kandidátovi?

 • Umění pojmenovat srozumitelně vlastní vizi, získávat motivaci okolí pro její realizaci a schopnost definovat strategii jejího naplňování
 • Schopnost získávat své okolí ke spolupráci, mimořádná komunikace s podřízenými i kolegy v týmu i mimo něj
 • Důslednost v řízení a měření aktivit vlastních i podřízených
 • Důraz na prioritizaci a efektivitu, rychlá orientace v číslech a faktech
 • Přehled a aktivní zájem o aktuální dění na trhu práce a schopnost kreativně řešit nové situace na něm, zájem o nové trendy v oblasti výběru a náboru lidí a digitalizaci
 • Schopnost chápat priority byznysu a potřeby klientů
 • Zkušenosti v oblasti interního a externího náboru a rozvoje zaměstnanců, případně v roli seniorního HR business partnera
 • Zkušenost s vedením týmu podřízených ve velké, ideálně nadnárodní společnosti.

A co nabízíme my?

 • Práci v týmu zkušených, inspirativních a spolupracujících lidí s nadhledem nejen z prostředí HR
 • Příležitost rychle vidět a přímo ovlivňovat výsledky práce celého HR, kde oblast akvizice a práce s talenty vnímáme jako prioritu
 • Šance podílet se na všech zásadních rozhodnutích v HR týmu s vysokým respektem v byznysu a ve vedení banky
 • Velmi dobré finanční ohodnocení včetně ročního bonusu, který můžete přímo ovlivnit a s možností mimořádných odměn v průběhu roku za mimořádný výkon
 • Možnost učit se a vyzkoušet si další pozice v Raiffeisenbank
 • Neformální, příjemné a současně profesionální prostředí
 • Krásný výhled z 18. patra 2. nejvyšší budovy v Praze
 • Společný čas trávený s přáteli, které poznáte v práci.

Co Vás čeká během výběrového řízení?
V prvním kole povídání o Vašich zkušenostech, dovednostech, schopnostech a vizích. Ve druhém kole rozpracování a obhajoba vize a zpracování krátké případové studie. A nakonec seznámení s týmem svých budoucích kolegů i podřízených. Pokud oba po tom všem usoudíme, že jsme pro spolupráci nadšení, pak co nejdříve dotažení celé změny a nástup k nám do týmu.

Těším se na Vás a přeji hodně štěstí a zdraví do roku 2019!

Filip Šanda
HO Human Resources
+420 603 808 038
filip.sanda@rb.cz

Jak se přihlásit?

Po vyplnění formuláře níže budete přesměrováni do našeho interního systému, ve kterém se na pozici můžete přihlásit dvěma způsoby:

1) prostřednictvím svého LinkedIn účtu: klikněte na tlačítko "Podat žádost: LinkedIn" - jdeme sice s dobou, ale uděláte nám radost, když do přihlášky přiložíte i Váš životopis :)

2) prostřednictvím profilu v našem systému: klikněte na tlačítko "Podat žádost" a pokud se na pozici u nás hlásíte poprvé, postupujte přes „Vytvořit nový profil“.

KONTAKT

Máte otázky týkající se nabízené pozice nebo si nevíte rady s přihlášením?
Nebojte se obrátit na našeho specialistu náboru. Rádi vám se vším pomůžeme.

Petra Englická Raiffeisenbank a.s.
 
+420 727 816 098

PŘIHLÁŠENÍ

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Raiffeisenbank a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Videa

NENAŠLI JSTE VHODNOU POZICI?

Nemáte představu, na které pozice se přihlásit? Nevíte, co by pro vás bylo vhodné?
Každý první čtvrtek v měsíci si u nás můžete domluvit schůzku a rádi si s vámi o tom popovídáme.


Osobní údaje
Kontaktní údaje
Napište nám

Zjistěte, jací jsme a zda se vám bude u nás líbit.

 • 1
 • 2
 • 3

1.Jak je to u nás s kariérou?

Nemusíte, ale můžete. Máme i takové kolegy, kteří jsou u nás od začátku působení Raiffeisenbank v Čechách.
Poznat banku je dobré, ale pozici tak často měnit nemusíte.
Přesně tak. Naši lidé mají mnoho příležitostí rozvinout svou kariéru a mít stále zajímavou práci. Interní posuny jsou u nás častější než jinde. Každý, kdo chce, má na to a je na stávající pozici jeden rok, má šanci.

2.Jací jsou u nás šéfové?

Bez rozdílu však podpoří váš profesní růst, dají vám prostor a ukáží směr.
Řada z nich jistě ano, ale mluvíme spolu česky. V rámci celé skupiny se dorozumíváme anglicky, pokud je to třeba.
Šéfy máme. Ukazují nám směr a starají se o to, aby naše banka fungovala spolehlivě a precizně.

3.Jaká je u nás atmosféra?

Soutěživost vítáme, ale víme, že společně jsme silnější. Jedna z našich hodnot zní „Jsme v tom spolu“.
Přestože jsme velká společnost, lidskost se u nás nevytrácí. Vždy najdete někoho, kdo vám ochotně pomůže. Kolegové si pochvalují neformální vztahy.
Akcionář od nás očekává co nejlepší výsledky, ale nikdo nám nebrání se k sobě chovat hezky.

Výborně, přidejte se k nám!

VOLNÁ MÍSTA