Co bude vaším úkolem?

 • Řídit, mentorovat, koučovat a vzdělávat tým podřízených schvalovatelů.
 • Vyhledávat talenty, přijímat kolegy do týmu, podporovat jejich rozvoj, zajišťovat znalosti uvěrových principů.
 • Analyzovat cash-flow projekty ve vazbě na individuálnost navrženého obchodu a podmínky návratnosti/splácení.
 • Zodpovídat za správné stanovení projektového ratingu.
 • Obhajovat případy s cílem zamezit vysoce pravděpodobným ztrátám.
 • Rozhodovat do výše schvalovací autority.
 • Monitorovat a vyhodnocovat svěřené korporátní úvěrové portfolio.
 • Spolupracovat na vytváření “corporate risk policy“ and spoludefinovat akceptovatelné riziko.
 • Prosazovat opatření a změny v úvěrové korporátní strategii.
 • Vyhodnocovat a analyzovat proces řízení rizik, kriticky hodnotit kvalitu příslušných postupů, navrhovat nápravná opatření a sdílet “best practise“.
 • Zodpovídat za kvalitu výstupů týmu v souladu s požadovanými standardy.
 • Být partnerem obchodního útvaru i ostatních týmů risk managementu, komunikovat s auditem k vytvoření efektivního rámce řízeni rizik.
 • Reprezentovat RBCZ v rámci Real Estate HUB skupiny RBI.
 • Budovat strategii nemovitostního financovaní v RBCZ.

Pozice vás bude bavit, pokud:

 • Máte vysokoškolské vzdělání v ekonomickém nebo technickém směru.
 • Máte praxi v bankovnictví a financování real-estate projektů alespoň 5 let.
 • Ovládáte dobře angličtinu, včetně odborné terminologie z oblasti nemovitostí, práva a bankovnictví.
 • Disponujete zkušenostmi v oblasti financování nemovitostních projektů, právními znalostmi pro strukturování transakce.
 • Orientujete se ve finančních analýzách, rizicích úvěrových obchodů a řízení portfoliových rizik.
 • Disponujete konzistentním, přesným a efektivním hodnocením navrhovaných obchodních transakci.
 • Ovládáte znalost nemovitostního trhu a jste schopen/schopna identifikovat dlouhodobé trendy.
 • Jste schopen/schopna vyhodnocovat přesné závěry a formulovat příčiny.
 • Jste schopen/schopna hledat řešení.
 • Jste přirozený lídr a baví vás práce s týmem, neustále pracujete na identifikaci a podpoře talentů vašich lidí.
 • Umíte prioritizovat, k zadaným úkolům přistupujete strukturovaně a proaktivně.

A co získáte u nás?

 • Zajímavou práci v přátelském a profesionálním týmu, v němž je sdíleno veškeré know-how.
 • Odborný i osobní rozvoj v bance s mezinárodním zázemím - velmi dbáme o to, aby se naši zaměstnanci měli možnost rozvíjet, proto investice do jejich vzdělávání je naše priorita
 • Flexibilní systém benefitů (týden volna navíc, sick days, stravenky, příspěvky na sport, kulturu, cestování, penzijní připojištění, teambuildingy a další).
 • Příjemné a dostupné místo práce s krásným výhledem na Praze 4 – Pankráci.

Jak se přihlásit?

Po vyplnění formuláře níže budete přesměrováni do našeho interního systému, ve kterém se na pozici můžete přihlásit dvěma způsoby:

1) prostřednictvím svého LinkedIn účtu: klikněte na tlačítko "Podat žádost: LinkedIn" - jdeme sice s dobou, ale uděláte nám radost, když do přihlášky přiložíte i Váš životopis :)

2) prostřednictvím profilu v našem systému: klikněte na tlačítko "Podat žádost" a pokud se na pozici u nás hlásíte poprvé, postupujte přes „Vytvořit nový profil“.

KONTAKT

Máte otázky týkající se nabízené pozice nebo si nevíte rady s přihlášením?
Nebojte se obrátit na našeho specialistu náboru. Rádi vám se vším pomůžeme.

Kateřina Milerová Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha-Nusle
Česká republika

234 405 160

PŘIHLÁŠENÍ

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Raiffeisenbank a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Videa

NENAŠLI JSTE VHODNOU POZICI?

Nemáte představu, na které pozice se přihlásit? Nevíte, co by pro vás bylo vhodné?
Každý první čtvrtek v měsíci si u nás můžete domluvit schůzku a rádi si s vámi o tom popovídáme.


Osobní údaje
Kontaktní údaje
Napište nám

Zjistěte, jací jsme a zda se vám bude u nás líbit.

 • 1
 • 2
 • 3

1.Jak je to u nás s kariérou?

Nemusíte, ale můžete. Máme i takové kolegy, kteří jsou u nás od začátku působení Raiffeisenbank v Čechách.
Poznat banku je dobré, ale pozici tak často měnit nemusíte.
Přesně tak. Naši lidé mají mnoho příležitostí rozvinout svou kariéru a mít stále zajímavou práci. Interní posuny jsou u nás častější než jinde. Každý, kdo chce, má na to a je na stávající pozici jeden rok, má šanci.

2.Jací jsou u nás šéfové?

Bez rozdílu však podpoří váš profesní růst, dají vám prostor a ukáží směr.
Řada z nich jistě ano, ale mluvíme spolu česky. V rámci celé skupiny se dorozumíváme anglicky, pokud je to třeba.
Šéfy máme. Ukazují nám směr a starají se o to, aby naše banka fungovala spolehlivě a precizně.

3.Jaká je u nás atmosféra?

Soutěživost vítáme, ale víme, že společně jsme silnější. Jedna z našich hodnot zní „Jsme v tom spolu“.
Přestože jsme velká společnost, lidskost se u nás nevytrácí. Vždy najdete někoho, kdo vám ochotně pomůže. Kolegové si pochvalují neformální vztahy.
Akcionář od nás očekává co nejlepší výsledky, ale nikdo nám nebrání se k sobě chovat hezky.

Výborně, přidejte se k nám!

VOLNÁ MÍSTA